نانشنامه: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۳۰ آوریل ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۳۵
 
== تاریخچه و تبارشناسی==
اولین نسخه نانشنامه در سال 3758694237586943 قبل از میلاد [[مسیح]] و تقریبا دو روز و نصفی قبل از خلقت حضرت [[آدم]] تدوین شد. این نسخه که دارای سه هزار و هفتصد جلد بود کاملترین نسخه تدوین شده نانشنامه است که در چاپخانه [[میرزا اسماعیل بزار]] در [[تبریز]] به چاپ رسید و [[تیراژ]] آن هم حدود سیزده میلیارد و هفتصد و بیست ملیون نسخه بود.
این نانشنامه هیچ [[نویسنده]] ای نداشت و کلیه مطالب آن کاملا صحیح و فارغ از هر گونه غلط علمی و دیکته ای بود.
پس از گذشت یازده هزار سال میرزا اسماعیل بزاز تصمیم گرفت که نسخه کاملتری از این نانشنامه چاپ کند و در نتیجه چهارصد و نوزده میلیون نفر از عالمان جهان را گرد آورد تا تمامی دانش بشری و الهی را گردآوری کرده و به صورت نسخه تکمیلی این نانشنامه چاپ کند. نتیجه این امر، ویرایش دوم نانشنامه در سه خط و نیم بود که کل دانش بشری را در آن زمان شامل می شد و کاملترین نسخه ای است که بعد از نسخه اول هرگز به چاپ رسیده است. این نسخه تنها به زبان [[فارسی]] چاپ شد و به دلیل عمق خلاصه نویسی صورت گرفته در آن که ناشی از توانایی های زبان فارسی بود، هرکز به هیچ زبان دیگری ترجمه نشد. تلاش خاندان [[بومارت]] از پیشکاران پادشاهان [[فرانسه]] بعد از کار شبانه روزی هفده نسل از پسران ارشد این خاندان برای ترجمه این نسخه از کتاب پس از هفتصد و بیست سال به هیچ کجا نیانجامید.
کاربر ناشناس