ويتني هوستون

ويتني هوستون ملقب به الیزابت کبیر یک خواننده بود که از طرف خشايارشا به نمایندگی از ابن ملجم و با تقلب از میرزا اسماعیل بزاز(معروف به كلفت النُشَرا) مرجع ترین و بهترین ویکی تاریخ نانشنامه را پایه گذاری کرد و در صال 2 قبل تولد فرعون درگذشت هوستون مردی توانا(الکی) بسیار با اعتماد به نفس(جوک سال) و خلاق(خداییش اینو از کجا درآورد؟) بود مرگ او در صال 33333 میلادی غم انگیز و بسیار غم انگیز بود از لقب های او میتوان خایه مال اعظم و الکیر الکتاب را نام برد.