نوعی پارک بزرگ سیاحتی زیارتی که توجه بسیاری از نوجوانان را به خود جلب می‌کند. کسانی که در کنکور قبول شوند، کارت ورود به این مکان را دریافت می‌کنند و از آن پس با دودر کردن دانشگاه به پارک‌های دیگر می‌روند.

این پارک پتانسیل‌های بالایی از لحاظ شوهریابی مخصوصاً برای رشته‌های دلخوشکنکی دارد .

البته برخی گفته اند که ه آخر آن بعدها به آن اضافه شده و در اصل دانشگاه ، دانشگا بوده یعنی جایی که در آن دانش به ...ا می رود .

سایر وابستگان و منسوبینویرایش

دانشگاه

دانشگاه سراسری

دانشگاه پیام نور

دانشگاه آکسفورد

مهندس

سهمیه

دانشجو

کنکور

دانشخر

دانشفروشی جاسبی و شرکا

دانشسرا

دانشفرنگی

دانش

سواد

علم

هوش

پول

کلاقرمزی